Thursday, February 19, 2009

Web2.0 og "læringsrum"

Internettet er i dets version 2.0 blevet til en social platform hvor ejeren at et domæne næsten ikke længere kan stilles til ansvar for indholdet på domænets tilhørende hjemmeside eller undersider.

Historisk set har man haft en afart web2.0 med mailing lister og diverse fora, forskellen er at man ofte på mailing lister enten har været udvalgt til at diskutere emner ellers er den offentlige version blevet moderæret. Det samme gælder fora, hvor der langt hen af vejen er lagt op til moderering eller de enkelte fora har haft deres egne brugere( udvalgt eller frit) som så kun har haft adgang til forummets indhold.

web2.0 fænomenets har lagt et spor af åbenhed efter sig, stort set alle foras indhold er idag tilgængelige for udefra kommende uden nogen form for bruger validering. Og sociale sites som facebook og myspace har vundet frem.

Man kan spørge sig selv spørgsmålet: hvordan kan web2.0 fænomenets ændringer, gøre internettet til en mere brugbar platform til undervisning? web2.0 har givet kontrollen over indholdet til eleven, ikke at underviseren er udelukket fra den diskussion eller debat der kan opstå, altså et spørgsmål om nærhed eller afstand, men at underviserens rolle bliver mindre i forhold til styring. Jeg har på læringsrums diagrammet plottet ind hvor web2.0 teknologien adresserer nogle behov.

Som diagrammet beskriver, så kan underviseren antage to "roller" enten som deltageren eller som konsulenten. Lad os kigge på to scenarier hvor underviseren indgår:

Klasseforaet
Eleverne i klassen har samfundsfag og skal debatere. Underviseren har derfor skrevet et blog indlæg på han blog, hvor eleverne så kan diskutere. De trækker resourcer ind fra forskellige websites. Bloggen er offentlig, så på et tidspunkt kommer en universitets studerende ind med lidt visdom og eleverne debaterer lystigt videre.

Underviseren har i dette forløb fungeret som deltager, og er kommet med faglige input til den ellers følelsesladede debat imellem eleverne. Underviseren og eleverne har oplevet nærhed med lavstyring.

Projektbloggen
Eleverne har i engelsk fået stillet et projekt, at de skal undersøge et emne fra oplæget og undersøge dette. Skolens projekt system til elever, understøtter at projekttet får en underside på skolen side, hvor der kan tilknyttes forum, blog og galleri, samt dokumenthåndtering. Eleverne deles i grupper og opretter et projekt på skolen, de begynder at samle viden og på den tilknyttede blog skriver de om hvad de finder og hvor spændende det er. Underviseren kan imellem tiden også finde relevant information og hjælpe til med om eleverne bevægger sig på et sidespor eller arbejder mod målet.

Underviseren har fungeret som konsulent og vi har set et eksempel på web2.0. Undervisnings forløbet har været præget af afstand imellem elev og lære samt en lav styring.
Post a Comment

Choose a month: