Wednesday, February 18, 2009

Tværfaglighed i Web2.0

Web 2.0 er en underlig størrelse. Den indeholder både et socialt, teknisk og et design mæssigt aspekt. De 2 sidst nævnte kan nemt gennemgås, men jeg springer henover da det ikke har relevans. Som beskrevet i introduktionen til denne serie af artikler. Dette post kommer mest af alt til at handle om tværfagligheden af web2.0 i forhold til studieområdet, altså spørgsmål 3b. 

For mig at se er web2.0 det perfekte sted at bringe tværfaglighed ind, da det er elevens opgave at binde trådende sammen. Web2.0 er stedet der giver plads til specialisering samt generalisering. Tag f.eks. digg.com, der er mange specialiserede underkategorier, men også de overordnede der omhandler alle underkategorierne.

En elev med et tværfagligt problem får løst en del af opgaven storartet ved at kigge i det ene forum og den anden halvdel ved at kigge et andet sted. Det svære opstår for eleven når denne skal koble de to ting sammen, her kan det gå grueligt galt, men med den opdragelse og den måde vi optager information på idag, er det intet problem for nutidens undervisere at slippe eleverne løs i web2.0.

Det simple svar bliver: Ja.
Post a Comment

Choose a month: